ทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนานำเข้าน้ำมันจำนวนหนึ่งซึ่งส่งออกแร่ธาตุด้วย

ทำงานเพื่อประโยชน์ของประเทศกำลังพัฒนานำเข้าน้ำมันจำนวนหนึ่งซึ่งส่งออกแร่ธาตุด้วย

สิ่งนี้นำไปสู่คำถามที่สามที่ฉันวางไว้ก่อนหน้านี้ นโยบายด้านพลังงานและเศรษฐกิจมหภาคมีอะไรบ้างที่จำเป็นต่อการสร้างตลาดพลังงานที่มีความมั่นคงและมีเสถียรภาพ และเพื่อหลีกเลี่ยงความผันผวนของราคาสินค้าโภคภัณฑ์ที่นำไปสู่ความไม่มั่นคงของเศรษฐกิจมหภาค คำตอบของฉันแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรกเกี่ยวกับนโยบายพลังงาน ส่วนที่สองเกี่ยวกับนโยบายเศรษฐกิจมหภาครัฐบาลสามารถช่วยได้สองประการ ประการแรก 

การขจัดอุปสรรคในการลงทุนทั้งในด้านความสามารถในการสกัดและการกลั่นสามารถช่วยให้แน่ใจ

ว่ามีการตอบสนองด้านอุปทานที่เพียงพอ สิ่งนี้จะช่วยตอบสนองแรงกดดันด้านอุปสงค์ที่น่าจะเกิดขึ้นในอีกไม่กี่ปีข้างหน้า ประการที่สอง การเพิ่มความโปร่งใสในตลาดน้ำมันจะช่วยลดความผันผวนของราคา การสร้าง Joint Oil Data Initiative เป็นขั้นตอนที่สำคัญอย่างยิ่ง 

พวกเราที่ IMF กำลังช่วยเหลือในการดำเนินการนี้โดยการรวมหลักปฏิบัติด้านสถิติพลังงานไว้ในโครงการริเริ่มมาตรฐานการเผยแพร่ข้อมูลระดับประเทศของเรา และทำงานร่วมกับประเทศสมาชิกเพื่อปรับปรุงการรายงานสถิติเกี่ยวกับน้ำมัน ความโปร่งใสในอีกแง่หนึ่งก็มีความสำคัญเช่นกัน กองทุนสนับสนุนอย่างแข็งขันในการริเริ่มความโปร่งใสของอุตสาหกรรมสารสกัด ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อให้แน่ใจว่ารายได้จากทรัพยากรถูกใช้อย่างดี เราขอเรียกร้องให้ประเทศต่างๆ เข้าร่วมมากขึ้น

นโยบายเศรษฐกิจมหภาค – งบประมาณและนโยบายการเงิน – มีความสำคัญในด้านอุปสงค์เป็นหลัก 

ประการแรก นโยบายงบประมาณ หลายประเทศยังคงอุดหนุนผลิตภัณฑ์พลังงาน เป็นวิธีการที่มีราคาแพงและมีเป้าหมายที่ไม่ดีในการปกป้องคนจนจากราคาพลังงานที่เพิ่มสูงขึ้น ผลประโยชน์ส่วนใหญ่จะไปในทางที่ดีขึ้น ยิ่งไปกว่านั้น โดยการบิดเบือนสัญญาณราคา การอุดหนุนสามารถนำไปสู่การจัดสรรทรัพยากรที่ไม่ถูกต้องอย่างรุนแรง 

พวกเขาทำลายแรงจูงใจในการอนุรักษ์พลังงานและนำไปสู่ทางเลือกในการลงทุนที่ไม่มีประสิทธิภาพ การลดเงินอุดหนุนด้านพลังงานไม่เพียงแต่อำนวยความสะดวกในการรวมงบประมาณเท่านั้น แต่ยังส่งเสริมการอนุรักษ์และความหลากหลายอีกด้วย เฉพาะเมื่อราคาน้ำมันสะท้อนความขาดแคลนอย่างเหมาะสมเท่านั้นที่ผู้บริโภคและนักลงทุนจะตอบสนองต่อสัญญาณราคาด้วยวิธีที่เหมาะสมและทันท่วงที ในส่วนของนโยบายการเงินนั้น

รัฐบาลของประเทศต่าง ๆ ซึ่งกำลังได้รับประโยชน์จากสินค้าโภคภัณฑ์ที่มีราคาสูงในการส่งออกมีโอกาสที่จะใช้รายได้ที่เพิ่มขึ้นเพื่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจของตนในรูปแบบที่จะอยู่ได้นานกว่าสินค้าโภคภัณฑ์จะเฟื่องฟู โดยเฉพาะอย่างยิ่ง บางคนสามารถใช้โชคลาภที่ได้มาเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการผลิตโดยการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานและในทุนมนุษย์ คนอื่นสามารถชำระหนี้หรือสะสมสินทรัพย์ทางการเงินเพื่อให้ตัวเองมีที่ว่างมากขึ้นสำหรับการซ้อมรบในอนาคต

เกมส์ออนไลน์แนะนำ >>> เว็บแทงบอล / ดัมมี่ออนไลน์